Bij de weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren, krijgen ouders ondersteuning om ook op langere termijn hun kind op een positieve wijze te begeleiden. Er vindt bewustwording plaats van eigen opvoedingsgedrag en -handelen en de effecten daarvan op hun kind. Ook worden er vaardigheden aangeleerd om hun kind te versterken. Uitgangspunt is: een goede relatie op basis van wederzijdse openheid en respect.