NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

RBNG: Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.