B. SPIRITUALITEIT
“Spiritualiteit duidt op een innerlijke beleving van het wezenlijke. Het gaat daarbij niet om het contact met de hoogste waarde buiten jezelf, maar de beleving ervan binnen de eigen ervaringswereld”. (De Parel, Ad Stemerding)

Contemplatie en meditatie
Door regelmatig te mediteren ga je alles meer vanuit innerlijke rust, helderheid en harmonie bekijken. Dit gaat verder dan ontspanning. Meditatie brengt je – in het hier en nu – thuis bij je ware zelf.